1. Sådan behandler vi dine personoplysninger

1. Indsamling af dine oplysninger

Vi indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne varetage dine interesser på baggrund af din henvendelse.

Hvis din henvendelse fører til en sag hos os, vil dine personoplysninger blive behandlet i henhold til et nærmere bestemt formål med hjemmel i et skriftligt samtykke fra dig. 

Stenbroens Jurister behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende regler:

2. Dine rettigheder 

Du har efter de databeskyttelsesretlige regler en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3. Opbevaring og statistik 

Dine oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at varetage dine interesser i forbindelse med din sag hos os. Vi sletter automatisk dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne er indsamlet og behandlet til.

Dine sager/oplysninger kan blive brugt i Stenbroens Juristers generelle principielle arbejde, til brug for udarbejdelse af statistik og forskning. Dine oplysninger vil i så fald blive videregivet i anonymiseret form. Det vil sige, at navne og andre identificerbare oplysninger, der kan spores tilbage til dig, fjernes. 

4. Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Stenbroens Jurister behandler dine personoplysninger på. Se mere på www.datatilsynet.dk.

Flere oplysninger

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til Stenbroens Juristers behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Du finder vores oplysninger nedenfor: 

Stenbroens Jurister
Abel Cathrines Gade, 21 st.th.
1654 København V
Telefonnummer: 33 33 05 05
E-mail: kontakt@stenbroensjurister.dk

Tilbage til forsiden