Taget med stof på dig?

Slip med en advarsel

OBS: Vi er opmærksomme på, at den direkte adgang via gulekort.dk pt. ikke virker. Den vil snart virke igen.

Bestil Stenbroens Juristers gule kort gratis:

Vi sender 3 kort. Ønsker du flere kort tilsendt, så ring til os på
33 33 05 05 eller skriv til os på kontakt@stenbroensjurister.dk.

Vi opbevarer og behandler kun dine indtastede personoplysninger for at kunne sende kortene til dig. Herefter slettes de.

Tak for din bestilling!
Vi sender kortene hurtigst muligt.
Der skete en fejl – vi beklager.
Prøv igen senere eller ring på vores hovednummer

Taget med stof på dig?

Det er muligt at undgå bøden og få en advarsel for besiddelse af stof til eget brug

Det normale er bødestraf

Udgangspunktet i lovgivningen er, at det giver mindst en bødestraf, hvis du bliver taget af politiet med stof på dig.

Bøden er på minimum 2.000 kr. for cannabis og minimum 3.000 kr. for de såkaldte hårde stoffer. Bødens størrelse stiger med mængden af stof og hvis man tidligere er straffet for stofbesiddelse.

Advarsel i stedet for bøde

Der findes imidlertid en særlig social undtagelsesregel. Den betyder, at hvis tre betingelser er opfyldt, så skal politiet afslutte din sag med en advarsel. Hvis betingelserne er opfyldt, slipper du for bøden.

OBS: Reglen gælder, hver gang du bliver taget med stof på dig.

De tre betingelser er:

1) Stoffet er til dig selv

Stoffet skal være til dit eget brug. Hvis du havde stoffet for at sælge det videre, kan du ikke få en advarsel efter denne regel. Men stoffet kan godt være til eget brug, selvom der er tale om stof til længere tids brug.

2) Du har lav indtægt

Dine sociale forhold skal tale for at give dig en advarsel. Det betyder i praksis, at du skal have lav indkomst som fx kontanthjælp eller førtidspension (eller hvis du slet ikke har nogen indkomst), og ikke har en opsparing. Hvis du har indtægter fra lovligt arbejde eller får dagpenge, vil du derimod ikke kunne få en advarsel efter denne regel.

3) Du skal være stærkt afhængig af hårde stoffer

Den sidste betingelse er ifølge lovgivningen, at ”besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug.

Du vil derfor ikke kunne få en advarsel efter denne regel, hvis du kun bruger stoffer en gang imellem. Du skal være afhængig af såkaldte hårde stoffer. Det vil sige fx kokain, amfetamin, heroin, metadon eller ulovligt anskaffet medicin.

Bruger du udelukkende hash, kan du ikke få en advarsel efter denne regel, selvom du er afhængig. Er du derimod stærkt afhængig af et eller flere hårde stoffer, skal du også have en advarsel for besiddelse af hash.

Her står reglerne

Den særlige advarselsregel fremgår af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1.

Link til loven

Advarselsreglen er præciseret i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika, afsnit 2.2.
Det fremgår også af rigsadvokatmeddelelsen, at advarslen gives efter reglerne om tiltalefrafald i retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 7.

Link til Rigsadvokatmeddelelsen

Vær opmærksom på, at efter teksten i loven ”kan” der gives en advarsel. Men det fremgår klart af rigsadvokatmeddelelsen, at advarslen ”skal” gives, når betingelserne er opfyldt. Også i gentagelsestilfælde.

Den særlige sociale undtagelsesregel blev indsat i lovgivningen i 2007 ved lov nr. 526 af 6. juni 2007. Du kan læse mere om reglen i lovforslaget her.

Det kan du gøre

Fortæl politiet, at du ønsker en advarsel og bed dem skrive det i deres rapport. Det kan du gøre, enten når du får taget stoffet eller ved at ringe til dem, hvis du får tilsendt en bøde.

Har du Stenbroens Juristers lille gule kort om advarselsreglen, kan du vise det til politibetjenten. Du kan bestille kortet gratis her på siden.

Det væsentlige er, at du får fortalt politiet, at dine sociale forhold og afhængighed taler for, at du skal have en advarsel.

Henvis eventuelt til bemærkningerne om advarsel i paragraf 3, stykke 1, i lov om euforiserende stoffer og afsnit 2.2 i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika.

Får du alligevel tilsendt en bøde, kan du få gratis rådgivning hos Stenbroens Jurister på 33 33 05 05.

Husk at holde øje med din e-Boks eller fysiske postkasse. Hvis politiet sender dig et bødeforelæg, skal du reagere indenfor en frist. Ellers vil du blive dømt automatisk og så er det sværere at få ændret bøden til en advarsel.

Opfylder du ikke betingelserne?

Opfylder du ikke alle tre betingelser, kan du fortsat bede politiet om en advarsel efter andre regler. Det vil i så fald afhænge af en konkret vurdering af din sag.

Du kan også anmode politiet om at få bøden nedsat. Der er fast praksis for at nedsætte bøden for unge under 18 år og for personer med særlig lav indtægt.

Desuden er der mulighed for at afdrage bøder, så du ikke skal betale det hele på én gang.